Số liệu
Ấn phẩm hàng đầu
Ấn phẩm được trích dẫn hàng đầu trong 5 năm quaT́m hiểu thêm
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.Nature444667
2.The New England Journal of Medicine432780
3.Science401614
4.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition389627
5.The Lancet354635
6.Advanced Materials312418
7.Nature Communications307428
8.Cell300505
9.International Conference on Learning Representations286533
10.Neural Information Processing Systems278436
Xem tất cả