Số liệu
Ấn phẩm hàng đầu
Ấn phẩm được trích dẫn hàng đầu trong 5 năm quaT́m hiểu thêm
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.Nature467707
2.The New England Journal of Medicine439876
3.Science424665
4.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition422681
5.The Lancet368688
6.Nature Communications349456
7.Advanced Materials326415
8.Cell316503
9.Neural Information Processing Systems309503
10.International Conference on Learning Representations303563
Xem tất cả