Folgen
Eşref Boğar
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Adolescent Identity Search Algorithm (AISA): A novel metaheuristic approach for solving optimization problems
E Bogar, S Beyhan
Applied Soft Computing 95, 106503, 2020
742020
Chaos Game Optimization-Least Squares Algorithm for Photovoltaic Parameter Estimation
E Bogar
Arabian Journal for Science and Engineering, 1-20, 2022
132022
A Hybrid Genetic Algorithm for Mobile Robot Shortest Path Problem
E Boğar, S Beyhan
International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering …, 2016
62016
Tek ve çok amaçlı robot yol planlama problemi için hibrit bir optimizasyon yöntemi
E Boğar
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
6*2016
Optimal basis pursuit based on Jaya optimization for adaptive Fourier decomposition
A Kirkbas, A Kizilkaya, E Bogar
2017 40th International Conference on Telecommunications and Signal …, 2017
52017
Türkiye’nin Sektörel CO2 Gazı Salınımlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini
E Boğar, ZÖ Boğar
Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3 (2), 15-27, 2017
52017
Türkiye Net Elektrik Enerjisi Tüketiminin Parçacık Sürü Optimizasyonu Tabanlı Modellenmesi
E Boğar, Z Özsüt Boğar
Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 1 (3), 40-47, 2017
42017
Optimizasyon kuramında yeni bir metasezgisel yaklaşım: Ergen kimlik arama algoritması (AISA) ve mühendislik uygulamaları
E Boğar
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021
22021
Signal denoising based on adaptive Fourier decomposition
A Kizilkaya, A Kirkbas, E Bogar
2017 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and …, 2017
12017
Türkiye’nin toplam sağlık harcaması tahmini için trend-artık ayrıştırması temelli bir modelleme yaklaşımı
R Yardımcı, E Boğar
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 39 (4), 2539-2550, 2024
2024
A trend-residual decomposition-based modeling approach for Türkiye's total healthcare expenditure forecasting
R Yardımcı, E Boğar
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 39 …, 2024
2024
Parameter Optimization for Extremum Seeking Control of Antilock Braking System
E Bogar, S Beyhan
Proceedings of International Academic Conferences, 2018
2018
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–12